لیست اخبار

11 اردیبهشت 96 ادامه ...

چهارم و پنجم اسفند ماه 1395 ادامه ...

3 بهمن 1395 ادامه ...

5 آبان ماه 1395 ادامه ...

23 تیر ماه 1395 سالن همایش بانک ملی استان مازندران ادامه ...

بیست و چهارم خرداد ماه نود و پنج ادامه ...

95/3/23 ادامه ...

یک شنبه مورخ 95/1/22 ادامه ...

1394/12/10 ادامه ...

27 بهمن ماه 1394 ادامه ...

شنبه مورخه 94/11/10 ادامه ...

29 دی ماه 1394 ادامه ...

28 دی ماه 1394 ادامه ...

28 دی ماه 1394 ادامه ...

24 دی ماه 1394 ادامه ...

24 دی ماه 1394 ادامه ...

23 دی ماه 1394 ادامه ...

16 دی ماه 1394 ادامه ...

15 دی ماه 1394 ادامه ...

2 دی 1394 ادامه ...

26 آذر 1394 ادامه ...

22 و 23 آذر ماه 1394 ادامه ...

17 آذر 94 ادامه ...

16 آذر 1394 ادامه ...

15 آذر ماه 1394 ادامه ...

17 الی 20 آبان - تهران ادامه ...

12 مهر 1394 ادامه ...

یکشنبه 22 شهریور 94 ادامه ...

چهارشنبه مورخه 11 شهریور ماه 94 ادامه ...

مورخه دهم تیرماه 1394 ادامه ...

12 اردیبهشت 1394 ادامه ...

19 اردیبهشت 1394 ادامه ...

مورخ 15/11/93 ادامه ...

نمایشگاه جانبی ادامه ...

بازدید ریاست،معاونین، وکارشناسان ستادی ادامه ...

نشست مدیران بانک رفاه ومدیریت محترم عامل ادامه ...

سالن اتاق بازرگانی شهرستان ساری - 16 تیر 1393 ادامه ...

مورخه سه شنبه 31 تیر ماه 1393 ادامه ...

صبحگاه چهارشنبه 28 خرداد ماه ... ادامه ...

همزمان با اول ماه مــی میلادی و یازدهم اردیبهشت ... ادامه ...

ارتباط صنعت و دانشگاه در 30 فروردین 93 کارخانه مازیار صنعت ادامه ...

چهارشنبه 27 فروردین 1393 ... ادامه ...

10 و11 اسفند 92 ادامه ...

28 بهمن تا 1 اسفند 1392 ادامه ...

26 الی 29 آذر ماه 1392 ادامه ...

15 آذر ماه 1392 ادامه ...

15 الی 18 آبان 1392 - دوره سیزدهم ادامه ...

92/8/8 ادامه ...

در روز شنبه مورخه 4 آبان 92 جناب آقای حسینی شیروانی از کارخانه مازیارصنعت ادامه ...

کارخانه مازیار صنعت ادامه ...

1392/7/25 ادامه ...

استان گیلان ادامه ...

بازديد آقاي مهندس جعفري مدير عامل محترم شركت توزيع برق استان مازندران از سايت كارخانه شركت مازيار صنعت ادامه ...

بازدید و تست تیر در مهرماه 1392 در کارخانه شرکت مازیار صنعت ادامه ...

تقدیر از شرکت مازیار صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی در تاریخ 16 تیر ماه 92 ادامه ...

بازدید از کارخانه مازیار صنعت در تیر ماه 92 توسط روسای محترم بانک رفاه ادامه ...

بازدید از کارخانه مازیار صنعت در تیر ماه 92 توسط شرکت توزیع استان گلستان ادامه ...

بازدید از کارخانه مازیار صنعت در خرداد ماه 92 توسط پرسنل محترم ادارات برق استان ادامه ...

اول شهريور ماه الی چهارم شهريور ماه 1391 در محل برگزاری نمایشگاه های شهرستان رشت ادامه ...

بازدید از کارخانه مازیار صنعت در آذر ماه 90 توسط روسای محترم شرکت توانیر ادامه ...

چهارم آبان الی هفتم آبان ماه 1390 در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه ...