15 آذر ماه 1392

بمناسبت 15 آذر روزحسابدار ، گروه صنعتی مازیار صنعت از مجموعه مالی و حسابداران خود تقدیر و تشکر کرد.

این گردهمایی صمیمی که در اتاق آقای حیدری رئیس هیأت مدیره شرکت صورت پذیرفت ابتدا آقای غلام نیاء معاونت مالی و اداری شرکت ضمن تبریک بمناسبت روز حسابدار ، تلاش ارزنده افراد مالی را بی نظیر توصیف کرد و گفت:

گروه صنعتی مازیار صنعت با تلاش شبانه روزی مدیریت مجموعه جناب آقای یوسف حیدری راد و مدیران واحدها خصوصاً پرسنل عزیز واحدهای تولیدی و جمع بندی شما در بخش مالی از بدو تاسیس تا کنون پیشرفت ویژه ای داشته است.

معاونت مالی و پشتیبانی ادامه داد: از مدیریت محترم جهت هماهنگی و برگزاری این نشست صمیمانه تقدیر و تشکر می نمائیم.

پس از معاونت مالی و اداری ، نوبت به رئیس هیأت مدیره شرکت جناب آقای یوسف حیدری رسید که با بیان معرفی روز حسابدار نشان دهنده ارزش کاری حسابداران است گفت:با توجه به اینکه حسابداران ما در این مجموعه قدمتی بسیار طولانی دارند و همگام با تاسیس شرکت در این مجموعه مشغول فعالیت شده جای بسی شکر گذاری دارد که خداوند تبارک امثال شما عزیزان را در این مجموعه به من معرفی نموده تا در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

در پایان هدایایی از طرف گروه صنعتی مازیار صنعت تقدیم عزیزان گردید.

بستن