چهارم آبان الی هفتم آبان ماه 1390 در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران

دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق از چهارم آبان ماه 90 به مدت چهار روز با حضور کارخانجات و شرکت های تولیدی و معتبر سراسر کشور از جمله شرکت مازیار صنعت بابل درمحل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.

نمایندگان فروش و بازاریابی به همراه مدیران ارشد شرکت مازیار صنعت ضمن ارائه و نمایش نمونه محصولات شرکت در خصوص چرخه تولید آنها توضیحات کاملی را بعرض بازدید کنندگان گرامی رساندند.

در پایان با توجه به حضور چشم گیر بازدید کنندگان و دریافت سفارش تولید از ایشان و همچنین دیدار با مسئولین ارشد توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور حضور در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق مفید ارزیابی گردید.

بستن