بازدید از کارخانه مازیار صنعت در آذر ماه 90 توسط روسای محترم شرکت توانیر

در آذر ماه 1390 هیات عالی رتبه شرکت توانیر با حضور در محل کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل واقع در کیلومتر 10 اتوبان قائمشهر، از این مجموعه بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور جناب آقای مهندس نیکو سخن و مهندس مولائی و مهندس درویشی همچنین ریاست مجموعه مازیارصنعت ترتیب یافت، ابتدا جناب آقای یوسف حیدری راد گزارشی از فعالیت های مجموعه ارائه نمود و به سوالات مربوطه پاسخ داد و پس از این جلسه از خطوط تولید کارخانه توسط هیات ارشد توانیر بازدید کاملی بعمل آمد.

بستن