نشست مدیران بانک رفاه ومدیریت محترم عامل

روزگذشته مفتخربه میزبانی جناب آقای توکلی ریاست محترم بانک رفاه شعبه مرکزی بابل وهیئت همراه محترم ایشان درساختمان اداری جدید بودیم.دراین نشست صمیمی جناب آقای حیدری راد مدیریت محترم عامل ضمن خوش آمدگوئی ، به بیان مشکلات وچالش های بخش صنعت بخصوص درحوزه دریافت تسهیلات بانکی اشاره کردند،و جناب آقای توکلی نیز ضمن استماع دقیق این گفتمان وتقدیراز مدیریت عامل به جهت ایجادفضای اشتغال درشهرستان، نوید اعطای تسهیلات را خاطرنشان شدند.شایان ذکراست دراین بازدید جناب آقای نجف پور معاونت محترم شعبه و نیزجناب آقای روستا معاونت اعتباری بانک رفاه نیز، ایشان راهمراهی نمودند.

بستن