بازدید ریاست،معاونین، وکارشناسان ستادی

در روزی که گذشت شرکت تولیدی مازیارصنعت میزبان هیات اعزامی ازشرکت توزیع برق استان مازندران به ریاست جناب مهندس مولائی بود.دراین بازدید که معاونین ستادی ،مدیران طرح وبرنامه و کارشناسان فنی نیزایشان راهمراهی نمودند،ضمن بازدید ازبخش های مختلف تولید درمحل کارخانه ،به ساختمان اداری جدیدالاتاسیس راهنمایی شدند.در این نشست صمیمی که درسالن کنفرانس مازیارصنعت برگزارشد،جناب آقای مازیارحیدری راد به عنوان کارشناس ارشدفنی وقائم مقام مدیریت عامل درغیاب جناب آقای یوسف حیدری راد، به تشریح تولیدات شرکت پرداختند وضمن ایرادسخن ،به پرسش های فنی مدیران ومعاونین محترم هیات همراه نیزپاسخ های دقیق وشایسته دادند.

بستن