19 اردیبهشت 1394

بازدید آقای دکتر ناصری نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه آقای پورسند و آقای تشیّع از مجموعه مازیارصنعت

بستن