چهارشنبه مورخه 11 شهریور ماه 94

صبحگاه چهارشنبه 11 شهریور ماه شرکت مازیارصنعت میزبان ریاست محترم بانک ملت استان جناب آقای جاجرمی و همچنین ریاست محترم بانک ملت شعبه بابل جناب آقای اکبری بود.

در این بازدید که از بخش های مختلف کارخانه بعمل آمد، ایشان ضمن آشنایی با محصولات مازیارصنعت، اعلام نمودند از تولید حمایت لازم را خواهند نمود.

آقای حیدری راد مدیر عامل شرکت مازیار صنعت نیز ضمن تشکر از مجموعه بانک ملت، از حمایت های ایشان که در سال های اخیر افزایش پیدا کرده کمال تشکر را ابراز نمودند.

در پایان این بازدید نیز نشست صمیمی با جناب آقای جاجرمی و هیئت همراه و همچنین مدیران ارشد مازیارصنعت برگزارشد .

بستن