16 آذر 1394

مدیر محترم شرکت توزیع برق استان مازندران روز دوشنبه مورخ16/9/94از گروه تولیدی مازیار صنعت بازدید نمودند.

به گزارش روبط عمومی مازیار صنعت در این بازدید که مدیران ارشد شرکت توزیع استان هم جناب مهندس شهابی را همراهی می کردند رئیس هیئت مدیره مازیار صنعت آقای یوسف حیدری راد در خصوص چگونگی کارآفرینی این گروه تولیدی توضیحاتی ارائه کردند.
مدیریت محترم شرکت توزیع نیز این گروه صنعتی را نعمت بزرگی برای مازندران برشمرد و گفت با توجه به اینکه مازیار صنعت در چند واحد مختلف مشغول به فعالیت تولیدی بوده و کارآفرین برتر استان نیز می باشد قابل تقدیر و برای استان افتخار است .
طی نشست صمیمی جناب آقای مهندس شهابی پای درد و دل های مدیران گروه تولیدی مازیار صنعت ، تمامی نکات مدیران را راهکاری برای پیشرفت مقاصد مقدس جمهوری اسلامی ایران دانستند.

در پایان این بازدید لوح تقدیری از طرف گروه تولیدی مازیار صنعت به آقای مهندس شهابی تقدیم گردید.

 

بستن