26 آذر 1394

روز پنج شنبه مورخ 26/9/94 ، ناظرین و کارشناسان محترم فنی، شرکت های توزیع برق شهرستانهای استان گیلان از واحدهای مختلف گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند . و علاوه بر بازدید جلسه هم اندیشی خوبی فی مابین ناظرین و کارشناسان با مدیران واحدهای مختلف گروه صنعتی مازیار صنعت صورت گرفته است و مهمانان از برند گروه صنعتی مازیار صنعت بعنوان واحد تولیدی برتر یاد کردند . 

بستن