2 دی 1394

روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 معاونین و مدیران ارشد شرکت توزیع برق شهرستان های استان یزد ضمن بازدید از گروه صنعتی مازیار صنعت ، پتانسیل تولید شرکت را هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت در حد مطلوب دانستند و آرزو داشتند که انشاالله هر چه سریعتر پیمانکاران استان یزد از محصولات تولیدی مازیار صنعت استفاده بهینه نمایند .

بستن