16 دی ماه 1394

روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی جناب آقای نیاز آذری به اتفاق ریاست محترم محیط زیست و همچنین رئیس محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از مجموعه گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند و در جلسه برگزارشده ، نماینده محترم مجلس ، تولید را بعنوان یکی از رکن های اساسی نجات کشور دانسته اند و از جناب آقای یوسف حیدری راد به دلیل ایجاد چنین واحد با اشتغال بیش از 200 نفر تقدیر و تشکر کردند .

بستن