بازدید از کارخانه مازیار صنعت در خرداد ماه 92 توسط پرسنل محترم ادارات برق استان

در خرداد ماه 92 کارکنان محترم اداره برق های شهرستان های استان مازندران با حضور در محل کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل واقع در کیلومتر 10 اتوبان قائمشهر، از این مجموعه بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور ریاست مجموعه مازیارصنعت آقای حیدری راد و مهندس ذوالفقاری مدیر اجرانی کارخانه ترتیب یافت، ابتدا جناب آقای حیدری راد گزارشی از فعالیت های مجموعه ارائه نمود و به سوالات مربوطه پاسخ داد و پس از آن بازدید کاملی از روند تولیدات کارخانه در حضور آقای ذوالفقاری و مهمانان گرامی بعمل آمد.

بستن