24 دی ماه 1394

روز پنجشنبه مورخ 24/10/94 ، جناب آقای سرهنگ محمدپورفرمانده سپاه شهرستان بابل از مجموعه گروه تولیدی صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند و در نشستی با مدیریت شرکت ، از تولید مطلوب و اشتغال زایی قابل توجه شرکت تقدیر و تشکر داشته اند .

بستن