24 دی ماه 1394

روز پنجشنبه مورخ 24/10/94 ، جناب سردار سعادتی که تجربه ارزشمندی در حوزه مدیریت اجرائی استان گیلان را بعهده داشته اند از گروه تولیدی صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند و در نشستصمیمانه با مدیریت گروه صنعتی مازیار صنعت ، ضمن قدر دانی از گروه صنعتی مازیار صنعت به جهت اشتغال زایی مطلوب و تولید بهینه که رتبه ممتاز کشور و استان را عهده دار است ، تولید را نجات دهنده مشکلات اقتصادی کشور دانسته است .

بستن