28 دی ماه 1394

روز دوشنبه مورخ 28/10/94 ، معاونین و کارشناسان فنی شرکت توزیع استان فارس ، از گروه تولیدی صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند که با توجه به برند شرکت و تولید محصولات با کیفیت و استاندارد ، قرارداد مهمی بین گروه صنعتی مازیار صنعت و شرکت توزیع برق استان فارس در خصوص خرید محصولات تولیدی شرکت منعقد و اجرائی گردید.

بستن