28 دی ماه 1394

حضور آقای حیدری راد رئیس هیئت مدیره و آقای کمیلی مدیرعامل شرکت مازیارصنعت در بانک ملی استان جهت عرض تبریک به مناسبت انتخاب شایسته جناب آقای دکتر اسلامیان به عنوان سرپرست بانک ملی استان مازندران.

بستن