29 دی ماه 1394

روز سه شنبه مورخ 29/10/94 ، جناب آقای صالحیان سرپرست  محترم بانک سپه استان مازندران به همراه معاونین محترم ورئیس محترم یکی از شعبه مرکزی بانک سپه بابل از گروه تولیدی صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند که پس از بازدید در جلسه ای با حضور مهمانان و ریاست هئیت مدیره و مدیرعامل و معاونین شرکت تبادل نظر و تصمیماتی در خصوص نحوه همکاری بانک سپه با شرکت اتخاذ گردید.

بستن