1394/12/10

اولین دوره کلاس آموزشی و کارگاهی  HSEE   با دعوت اداره صنعت و معدن ، تجارت  شهرستان بابل و به میزبانی گروه تولیدی و صنعتی مازیار صنعت روز دوشنبه مورخ 10/12/94 در محل کارخانه گروه تولیدی و صنعتی مازیار صنعت و با حضور 38 واحد تولیدی  شهرستان بابل برگزار شد ابتدا پس از تلاوت چند از قرآن مجید ، و خیر مقدم آقای حاج یوسف حیدری راد مدیریت گروه صنعتی به حضار و مدعوین ، سخنرانان این کلاس آموزشی در زمینه های :

1- ارتقای سطح تولید از طریق محیط زیست ، بهداشت و امنیت نیروی کار و مصرف انرژی

2- افزایش آگاهای زیست محیطی و بهداشتی تولید کنندگان و کارآفرینان شهرستان بابل

3- هم افزایی ارگان های ذیربط در امور ایمنی ، بهداشت ، کار و انرژی و جلوگیری از موازی کاری آنها

4- کاربردی تر کردن دانش  HSEE  در سطح شهرستان بابل

5- به منظور یکپارچه کردن و رسیدن به دیدگاه منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تأکید داشتند

و اسامی سخنرانان آنان به شرح ذیل می باشد :

1- آقای مهندس بهمنی ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بابل

2- آقای مهندس نبی زاده مسئول محترم واحد صنعت اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بابل

3- آقای مهندس رحیمی کارشناس ارشد HSEE  و مسئول بهداشت حرفه ای اداره بهداشت شهرستان بابل

4- آقای مهندس گلریز کارشناس مسئول محترم اداره توزیع برق شهرستان بابل

5- آقای مهندس جاندل استاد محترم پژوهشکده دانشگاه نفت شهرستان محمود آباد

6- آقای مهندس جعفری معاونت محترم اداره محیط زیست شهرستان بابل

7- آقای مهندس صالحی ، مسئول محترم بازرسی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل

بستن