یک شنبه مورخ 95/1/22

روز یک شنبه مورخ 95/1/22 حاج آقا صفری ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل به اتفاق هئیت همراه از گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید نموده اند.

بستن