95/3/23

روز یکشنبه مورخ 95/3/23 سرپرست محترم بانک صنعت و معدن مازندران جناب آقای خرمیان به اتفاق رئیس شعبه بانک صنعت و معدن قائمشهر جناب آقای یحیی زاده از مجموعه مازیار صنعت بازدید داشته اند و ضمن ابراز خوشحالی و افتخار از اینکه شرکت مازیار صنعت در شرایط سخت اقتصادی کشور فعال در حد انتظار می باشد و ابراز امیدواری کرد بانک صنعت و معدن مازندران همه تلاش خود را در جهت رفع مشکل مالی شرکت مازیار صنعت خواهد نمود.

بستن