بازدید از کارخانه مازیار صنعت در تیر ماه 92 توسط شرکت توزیع استان گلستان

در تیر ماه 92 مدیران محترم شرکت توزیع برق استان گلستان با حضور در محل کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل واقع در کیلومتر 10 اتوبان قائمشهر، از این مجموعه بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور ریاست مجموعه مازیار صنعت آقای حیدری راد و مدیر محترم بازرگانی و مدیر محترم فنی توزیع برق استان گلستان آقایان کرمی و بخارائیان ترتیب یافت، ابتدا جناب آقای حیدری راد گزارشی از فعالیت های مجموعه ارائه نمود و به سوالات مربوطه پاسخ داد ، سپس از تولیدات کارخانه مخصوصا تیر بتونی در حضور مهمانان گرامی بازدید کاملی بعمل آمد.

بستن