بیست و چهارم خرداد ماه نود و پنج

روز دو شنبه مورخ 95/3/24، جناب آقای یوسفی ریاست بانک ملت حوزه بابل و جناب آقای فرج الهی ریاست بانک ملت شعبه مدرس بابل از مجموعه مازیار صنعت بازدید داشته اند و در جلسه برگزار شده ریاست هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت از حمایت مطلوب بانک ملت از شرکت تولیدی مازیار صنعت تقدیر و تشکر کردند و مسئولین محترم بانک ملت نیز از تولید و اشتغال زایی قابل توجه شرکت مازیار صنعت قدر دانی نمودند.

بستن