23 تیر ماه 1395 سالن همایش بانک ملی استان مازندران

با حضور آقای دکتر محمد محمدپور ریاست محترم صنعت ، معدن و تجارت ، آقای دکتر یوسف نژاد نماینده محترم شهرستان ساری در مجلس شورای اسلام و جناب آقای مهریزی معاون محترم طرح و برنامه وزیر صنعت ، معدن و تجارت

بستن