5 آبان ماه 1395

حضور سبز استاندار محترم جناب آقای دکتر ربیع فلاح
ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان جناب آقای دکتر محمدپور
فرماندار ویژه شهرستان جناب آقای عباسپور
ریاست خانه صنعت و معدن شهرستان جناب آقای بهمنی
ریاست محترم شرکت توزیع مازندران جناب مهندس شهابی
سرپرست محترم بانک صادرات استان جناب آقای حسینی
ریاست حوزه بانک صادرات بابل جناب آقای قلی پور
معاونت محترم حوزه بانک صادرات بابل جناب آقای شعبانی
ریاست محترم بانک صادرات شعبه بابل جناب آقای آقاجانی
و هیئت همراه در گروه صنعتی مازیار صنعت

 

بستن