بازدید از کارخانه مازیار صنعت در تیر ماه 92 توسط روسای محترم بانک رفاه

در تیر ماه 92 هیات عالی رتبه بانک رفاه کارگران استان مازندران با حضور در محل کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل واقع در کیلومتر 10 اتوبان قائمشهر، از این مجموعه بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور آقایان .... و همچنین ریاست مجموعه مازیارصنعت ترتیب یافت، ابتدا جناب آقای یوسف حیدری راد گزارشی از فعالیت های مجموعه ارائه نمود و به سوالات مربوطه پاسخ داد و پس از این جلسه از خطوط تولید کارخانه توسط روسای محترم بانک رفاه بازدید کاملی بعمل آمد.

بستن