تابلو برق

 

شرکت مازیار صنعت عضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران و  مورد تائید توانیر در تولید تابلوهای فشار ضعیف و متوسط می باشد.

 

ليست محصولات اين بخش که اولين بخش توليدی در شرکت مازيار صنعت بوده به شرح زير مي باشد:

تابلو توزیع شالتر : شامل 160 و 250 و 400 و 630 و 800 آمپر مي باشد.

تابلو توزیع بارانی : شامل 160 و 250 و 400 و 630 و 800 آمپر مي باشد.

تابلو توزیع سلولی : شامل 800 و 1000 و 1250 و 1600 و 2000 و 2500 آمپر مي باشد.

تابلو سنجش : شامل 40 و 63 و 75 و 100 و 160 و 200 و 250 و 300 و 400 و 630 و 800 آمپر مي باشد.

تابلو کنتوری : شامل از يک کنتوره تا 20 کنتوره مي باشد.

بستن
متن پیام
با سپاس از توجه شما،پیام شما دریافت شد.