گرووپی پیشەیی مازیار سەنعەت

بەرێوەبەری فرۆش: حیدری

تەلەفون: 3100-111-0911

E-mail: info@maziyar-s.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نووسینگەی ناوەندی: 

          ئەدرێس: شەقامی لالەزار باکووری، شەقامی تۆرابی

          گودەرزی، مۆلی بازرەگانی لالەزار، نهۆمی یەکەم،

          یەکەی ٧

          کۆدی پۆست: 57187 11449

          تەلەفون: 37 44 90 33- 021

          فەکس28 36 92 33- 021

          'کاتی کار: 9 الی 19

 نووسینگەی ناوەندی , کارخانە:

         

   ئەدرێس: مازەندەران، بابۆل، کیلۆمیتری ٧ رێگای بابۆل

          بۆ قائیم شار

          کۆدی پۆست: 34571 41189

          ناوەندی  تەلەفون 40020 011

          فەکس189 32287 - 011

          'کاتی کار: 7 الی 16

 

عودة