مشخصات پرسنلی -> فناوری اطلاعات

نام : آرمان
نام خانوادگی : جواهری
عنوان سمت : فناوری اطلاعات
ایمیل : web.arma@gmail.com
تلفن تماس : 09119593282
شرح :