مشخصات پرسنلی -> کارپرداز

نام : تقی
نام خانوادگی : نظری
عنوان سمت : کارپرداز
ایمیل : info@maziyar-s.com
تلفن تماس : 01113234366
شرح :